มหกรรมแนะแนวการศึกษาสำหรับคนพิการแห่งเดียวในประเทศไทย "เด็กพิการเรียนไหนดี 64" ตอนปั้นฝันเป็นตัว

มหกรรมแนะแนวการศึกษาสำหรับคนพิการแห่งเดียวในประเทศไทย "เด็กพิการเรียนไหนดี 64" ตอนปั้นฝันเป็นตัว

True Icon Hall, 7 ft. Suralai Hall

The one and only Educational fair for People with Disabilities in Thailand "LearnNaiDee 64" Episode:Make it to your dream. In the event there will be guidance booths from universities and vocational institutes. Self-search Workshop, Interview workshop and Portfolio writing workshop. There will also be activities to inspire young people with disabilities on stage.
21 October 2020 at TRUE ICON HALL , 7th Floor, ICONSIAM