การประชุมวิชาการโรงพยาบาลตากสิน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 19)

การประชุมวิชาการโรงพยาบาลตากสิน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 19)

True Icon Hall, 7 ft. Hall 1+2

การประชุมวิชาการโรงพยาบาลตากสิน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 19)
theme " Well-being Across Lifespan "

วันที่ 8 -9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม