สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ โควิดกับอนาคตเศรษฐกิจไทย 2021”

สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ โควิดกับอนาคตเศรษฐกิจไทย 2021”

True Icon Hall, 7 ft. Hall 1