TRUE ICON HALL
Asia’s revolutionary stage of iconic MICEentertainment
One of ICONSIAM's 7 wonders
A true convergence of aesthetic and innovation
Revolutionary stage
For world-class MICEnterrtainment events
TRUE ICON HALL
The finest blend of the Thai elegance and ultramodern vibes
TRUE ICON HALL
A totally soundproof hall with double operable walls

EVENTS HIGHLIGHT

PUBG Nation Cup 2022

PUBG Nation Cup 2022

16 - 19 June 2022Hall 1+2DETAIL
สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ โควิดกับอนาคตเศรษฐกิจไทย 2021”

สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ โควิดกับอนาคตเศรษฐกิจไทย 2021”

2 December 2020Hall 1DETAIL
การแข่งขันกีฬาลีลาศ และการแข่งขันกีฬาเบรกกิ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563(TDSA National Championships 2020)

การแข่งขันกีฬาลีลาศ และการแข่งขันกีฬาเบรกกิ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563(TDSA National Championships 2020)

21 - 22 November 2020Hall 1+2DETAIL
"เที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม" ครั้งที่ 27 Thai International Travel Fair 2021 (TITF#27)

"เที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม" ครั้งที่ 27 Thai International Travel Fair 2021 (TITF#27)

23 - 26 December 2021Hall 1+2DETAIL
มหกรรมแนะแนวการศึกษาสำหรับคนพิการแห่งเดียวในประเทศไทย "เด็กพิการเรียนไหนดี 64" ตอนปั้นฝันเป็นตัว

มหกรรมแนะแนวการศึกษาสำหรับคนพิการแห่งเดียวในประเทศไทย "เด็กพิการเรียนไหนดี 64" ตอนปั้นฝันเป็นตัว

21 October 2020Suralai HallDETAIL
Miss Universe Thailand 2020 รอบ Final Competition

Miss Universe Thailand 2020 รอบ Final Competition

10 October 2020Hall 1+2DETAIL
Miss Universe Thailand 2020 รอบ Preliminary Competition “SHOW of SIAM”

Miss Universe Thailand 2020 รอบ Preliminary Competition “SHOW of SIAM”

7 October 2020Hall 1+2DETAIL
Project I Trainee Audition

Project I Trainee Audition

19 September 2020Meeting Room 4-5DETAIL
การประชุมสัมมนาวิชาการ “เชื่อมเมืองเก่า สู่โอกาส: การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าวิถีใหม่และความยั่งยืน”

การประชุมสัมมนาวิชาการ “เชื่อมเมืองเก่า สู่โอกาส: การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าวิถีใหม่และความยั่งยืน”

31 August - 1 September 2020Hall 1DETAIL
คอนเสิร์ตคืนรอยยิ้ม Train to CLOUD NINE

คอนเสิร์ตคืนรอยยิ้ม Train to CLOUD NINE

22 August 2020Hall 1+2DETAIL
Hybrid Concert ครั้งแรกของประเทศไทย “เวทีคอนเสิร์ตคืนรอยยิ้ม”

Hybrid Concert ครั้งแรกของประเทศไทย “เวทีคอนเสิร์ตคืนรอยยิ้ม”

18 July 2020Hall 1+2DETAIL
ตลาดนัดยิ้มสยาม

ตลาดนัดยิ้มสยาม

1 - 5 July 2020Hall 1+2DETAIL
THE GRAND OPENING OF TRUE ICON HALL

THE GRAND OPENING OF TRUE ICON HALL

8 November 2019Hall 1+2DETAIL
CineAsia 2022CineAsia 2022

CineAsia 2022CineAsia 2022

5 - 8 December 2022Hall 1+2DETAIL

FACILITIES
HIGHLIGHT

{{ facility.content }}

ครั้งแรกที่มีการติดตั้งเก้าอี้ระบบพับเก็บได้อัตโนมัติจำนวน 2,700 ที่นั่ง
ผสมผสานสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบครันเพื่อการจัดอีเวนท์ระดับโลก
มีห้องประชุมจำนวน 14 ห้องเพื่อรองรับการประชุมได้ตั้งแต่ 20 ถึง 200 ที่นั่งหรือสามารถรวมเป็นห้องใหญ่เพื่อจุคนได้สูงสุดถึง 520 ในรูปแบบ เธียเตอร์สไตล์
ระบบเวทีที่มีโครงสร้าง Automatic rigging เพื่อการเปลี่ยนฉากสำหรับการแสดงระดับโลก
LED ceiling หรือเพดานแผงหลอดไฟแบบพิกเซล สามารถสร้างดีไซน์หรือบรรยากาศได้ตามต้องการ
ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ของไอคอนสยาม ได้รับการยอมรับทั่วโลกในฐานะแลนด์มาร์กระดับชาติที่สำคัญแห่งใหม่