การประชุมวิชาการโรงพยาบาลตากสิน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 19)
การประชุมวิชาการโรงพยาบาลตากสิน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 19)
PUBG Nation Cup 2022
PUBG Nation Cup 2022

EVENT CALENDAR

Thu08
  • การประชุมวิชาการโรงพยาบาลตากสิน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 19)

    8 - 9 June 2023
    True Icon Hall, 7 ft. Hall 1+2
Fri09
  • การประชุมวิชาการโรงพยาบาลตากสิน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 19)

    8 - 9 June 2023
    True Icon Hall, 7 ft. Hall 1+2