ประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ปี 2567
ประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ปี 2567
การประชุมวิชาการโรงพยาบาลตากสินประจำปี 2567 ครั้งที่ 20
การประชุมวิชาการโรงพยาบาลตากสินประจำปี 2567 ครั้งที่ 20
LINGORM 1st Meet “ใจซ่อนรัก”
LINGORM 1st Meet “ใจซ่อนรัก”

EVENT CALENDAR

Wed12
 • ประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ปี 2567

  12 - 14 June 2024
  True Icon Hall, 7 ft. Hall 1+2
Thu13
 • ประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ปี 2567

  12 - 14 June 2024
  True Icon Hall, 7 ft. Hall 1+2
Fri14
 • ประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ปี 2567

  12 - 14 June 2024
  True Icon Hall, 7 ft. Hall 1+2
Wed19
 • การประชุมวิชาการโรงพยาบาลตากสินประจำปี 2567 ครั้งที่ 20

  19 June 2024
  True Icon Hall, 7 ft. Hall 1+2
Thu20
 • การประชุมวิชาการโรงพยาบาลตากสินประจำปี 2567 ครั้งที่ 20

  19 June 2024
  True Icon Hall, 7 ft. Hall 1+2
Sun23
 • LINGORM 1st Meet “ใจซ่อนรัก”

  23 June 2024
  True Icon Hall, 7 ft. Hall 1+2