CONTACT US

การเดินทางมายัง ทรู ไอคอน ฮอลล์ นั้นสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งทางรถยนต์ ทางเรือ และทางรถไฟฟ้าสายสีทอง  โดย ทรู ไอคอน ฮอลล์  ห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เพียง 35 กิโลเมตร พร้อมให้การต้อนรับและการมาเยือนของนักธุรกิจไมซ์หรือผู้เข้าร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลก

FIND OUT MORE