การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT 2023) ครั้งที่ 45

การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT 2023) ครั้งที่ 45

True Icon Hall, 7 ft. Hall 1+2

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT 2023) ครั้งที่ 45 
ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566 ในหัวข้อเรื่อง “MT: people of change, continuity and sustainability” 
ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร