สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ โควิดกับอนาคตเศรษฐกิจไทย 2021”

สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ โควิดกับอนาคตเศรษฐกิจไทย 2021”

True Icon Hall, 7 ft. Hall 1

สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16 ขอเชิญผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ โควิดกับอนาคตเศรษฐกิจไทย 2021” ซึ่งเป็นการระดมความเห็นจากรัฐมนตรีที่กำกับดูแลนโยบายด้านเศรษฐกิจ และ ผู้บริหารภาคเอกชน

วันที่จัดงาน : วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

เวลา : 08.30-16.30 น.

สถานที่ : ทรูไอคอน ฮอลล์ ฮอลล์ 1 ชั้น 7 ไอคอนสยาม

สอบถามเพิ่มเติมโทร 089 103 9523